• Läs o lyssna vad som händer i Pingstkyrkan

Butiksledare på 50 %

Skapat: av Göran Olsson

Pingstkyrkan i Karlskrona söker en butiksledare på 50 % för Second Hand

Då vår utmaning fortsätter, dvs. att vidareutveckla verksamheten, att fortsätta öka vår omsättning och förmedla vårt överskott på ett vist sätt samt att ännu tydligare gå hand i hand med Pingstkyrkans vision ”Med Jesus i centrum” söker vi en butiksledare som vill vara med i denna utveckling.  

Arbetsbeskrivning för butiksledare inom Pingstkyrkans Second Hand

Som butiksledare har du ett ansvar för den dagliga verksamheten tillsammans med verksamhetsledaren. Din närmaste chef är verksamhetsledaren för Pingstkyrkans Second Hand. Som butiksledare fungerar du också som ställföreträdande verksamhetsledare vid verksamhetsledarens frånvaro.

I tjänsten ingår ett antal huvudområden där du kommer att ansvara för funktion och arbetsledning. En stor del av tjänsten består av att leda arbetet av butikens utformning/utveckling med hjälp av anställd personal, praktikanter och volontärer. Att ansvara för att butiken är förberedd för att möta kunder på tisdag eftermiddag och på lördagen. Att varor exponeras på ett inbjudande sätt. Daglig arbetsplanering med anställd personal och volontärer. Bistå med transportbokningar, varupåfyllning och prismärkning. Du ska också kunna rycka in för att hålla den dagliga morgonsamlingen med andakt och bön. Självklart kan det finnas andra uppgifter i butikens dagliga arbete som dyker upp och måste lösas och därför behöver vi en flexibel person som är öppen och villig att rycka in där behov finns och dyker upp. Har du butikserfarenhet så ser vi det som meriterande.

Tjänsten är en del av Pingstkyrkan i Karlskrona vilket innebär ett samarbete med andra verksamheter inom organisationen. Du blir en av ledarna inom Pingstkyrkan och ingår därför naturligt i basverksamhetens ledarteam.

Profil

Du är en person som har en positiv inställning till att arbeta med människor med olika behov. Din ledarstil är flexibel men präglas samtidigt av tydlighet.

Du delar vår tro och våra värderingar då hela vår organisation genomsyras av detta. Du har också̊ ett intresse för biståndsfrågor.

För mer information om tjänsten- Kontakta:

Mattias Lundström – Verksamhetsledare Pingstkyrkans Second Hand 0721-87 30 56 alt. mattias.lundstrom@pingstkyrkankarlskrona.se

Tillträde enligt överenskommelse

Omfattning 50%, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform, tillsvidare som föranleds av en provanställning.

Ansökan skickas senast den 21 februari skickas tillsammans med CV och referenser till mattias.lundstrom@pingstkyrkankarlskrona.se 

Lite om Pingstkyrkan och Pingstkyrkans Second Hand:

Pingstkyrkan i Karlskrona, som bildades 1920 har cirka 670 medlemmar. Kyrkan bedriver en omfattande verksamhet som sträcker sig från de yngsta till de allra äldsta, från Karlskrona ut i olika delar av världen och bildar genom sitt liv ett nätverk av goda relationer baserat på tro, hopp och kärlek. Allt med Jesus i centrum, som frälsare och inspirationskälla. Församlingen har cirka 20 anställda med tre pastorer varav en är föreståndare och verksamhetsansvarig.

I församlingen finns ett starkt socialt engagemang som tar sig flera olika uttryck bland annat genom LP- verksamheten, Pingstkyrkans Second Hand och sjukhuskyrkan, men också̊ genom barn- och ungdomsverksamhet, besökstjänst och själavård.

Pingstkyrkans värdegrunder:

 • Varje människa är unik.
  • Alla människor har lika värde utifrån sin egen person oberoende av funktion, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön.
 • Varje personligt möte med människor är unikt
  • Samspelet skall präglas av respekt, värme och lyhördhet
 • Varje uppdrag är viktigt.
  • Alla uppdrag skall utifrån situationen utföras på bästa sätt
 • Samarbete är nyckeln till framgång.
  • Vi delar med oss, vi lär av varandra. Alla har enskilt eller gemensamt ett ansvar hela vägen.

Pingstkyrkans Second Hand…

Startades 1994 med syfte att genom försäljning av skänkta begagnade varor frigöra medel till bistånd. Verksamheten omsätter numera ca 5 miljoner kr/år och möjliggör omfattande biståndsinsatser, både långsiktiga projekt och katastrofinsatser samt lokala satsningar bl.a. på församlingens ungdomsverksamhet och sjukhuskyrkan. Vi har också ett samarbetsavtal med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) där viss del av vårt överskott skickas till PMU för att förmedlas ut i olika insatser.

Idag är det omkring 10 personer som via olika arbetsmarknadsåtgärder har sin sysselsättning i butiken. Utöver detta finns det cirka 80 personer som ideellt arbetar i olika delar i vår verksamhet exempelvis i butiksarbete, transporter eller i caféet.

Tack vare arbetet i Second Hand, konsertverksamhet och insamlingar har församlingen under de senaste 20 åren kunnat förmedla över 7,5 miljoner kronor i bistånd.

Idag leds verksamheten av en heltidsanställd verksamhetsledare som fungerar som arbetsledare och chef för den personal som finns hos oss via olika arbetsmarknadsåtgärder.

 

Kommentera

 

LÄS BLOGGEN

från våra pastorer

LYSSNA

på våra gudstjänster

BLI MED

Engagera dig i församlingen

PROGRAM

för veckan och tid

LÄS ANKARET

vår församlingtidning

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans second hand

LP-STIFTELSEN

vår sociala verksamhet

HEMGRUPP

Närmare i en mindre grupp