Anställda

Ulf SundkvistUlf Sundkvist
Pastor och föreståndare

ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 0455-555 40
Mobil 070-699 74 40

 

Göran Olsson
Assisterande pastor och vice föreståndare
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 0455-555 40
Mobil 076-868 11 13

 

Pernilla

Pernilla Bergström Ungdomspastor
pernilla.bergstrom@pingstkyrkankarlskrona.se
Mobil 070-393 97 98

 

 

Carina HolmessonCarina Holmesson
Barnmusikledare
carina.holmesson@gmail.com

 

 

stina

Stina Olsson
Redovisningsekonom/Administratör
stina.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 0455-555 40

 

 

Tomas Jönsson
Föreståndare för LP-verksamheten
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se
mobil: 0709-566 567

 

bjorn2

Björn Mikmar
Verksamhetsansvarig – Second Hand
bjorn.mikmar@pingstkyrkankarlskrona.se
mobil: 072-187 30 56