Pingstkyrkans styrelse

Val till styrelse har gjorts i Pingstförsamlingen i Karlskrona.
Följande personer ingår i styrelsen: (Valda för 2017)

ORDFÖRANDE: Markus Lundström

VICE ORDFÖRANDE: Göran Olsson (tf föreståndare)

LEDAMÖTER
Rupert Lindén , Mattias Ekroth, Viktoria Eriksen, Kerstin Lundström, Björn Mikmar

Pingstkyrkans övergripande ansvariga ledning kallas församlingstjänarkår, i vilken styrelsen med specifikt ansvar för ekonomi och personal ingår.