• Läs o lyssna vad som händer i Pingstkyrkan

UPPDATERAD INFORMATION OM COVID-19

Skapat: av Göran Olsson

2020-03-19

Kyrka är något vi är och inte något vi går till.
Det innebär att vi som kyrka är igång lika mycket nu som alla andra dagar, även om vår verksamhet ser något annorlunda ut. Vår respons på viruset är inte isolation. Även om hur vi träffas ser annorlunda ut under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. Och även om en del samlingar inte skulle genomföras som vanligt vill vi fortsätta att uppmuntra alla att be där ni är! ”Vi ställer inte in, vi ställer om.” – Daniel Alm, föreståndare för Pingst Sverige. Det är så vi försöker tänka i mångt och mycket, så långt det går, i detta rådande läge.

Myndigheternas direktiv
Våra bedömningar sker helt utifrån myndigheternas direktiv. Vi försöker att hantera situationer som uppstår på ett sätt som är hållbara över en längre tid. I avgörandet av vilka verksamheter som är igång, och inte, använder vi oss av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.

Hemsidans betydelse
I rådande läge är det omöjligt att ha lång framförhållning i alla detaljer. Vi behöver vara flexibla allt eftersom det utvecklas. Det innebär att vår hemsida är den plats där du hela tiden får senaste nytt. Vi använder även Facebook och Instagram som sociala medier där vi försöker att ge uppdateringar och uppmuntran längs med vägen. Det innebär att predikoturer och andra kanaler för information kommer hänvisa till hemsidan.

För dig över 70 år
Våra myndigheter har tydligt sagt att alla över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter. Det innebär att alla våra verksamheter som har det åldersspannet som målgrupp ställs in under den här perioden. Vi jobbar nu för fullt med hur vi på olika sätt kan vara till stöd och hjälp för alla som drabbas av detta direktiv. Av omsorg ber vi alla som är över 70 år att respektera myndigheternas direktiv. 

Gudstjänster
I dagsläget kommer vi fortsätta att fira gudstjänst söndagar kl 11.00. Vi vidtar försiktighetsåtgärder och några utav dem ser du här nedan. Under söndag eftermiddag, och troligtvis även vid något mer tillfälle/vecka, kommer vi att lägga ut korta andakter via sociala medier. En kort sammanfattning av söndagens predikan och några andra uppmuntrande ord längs med vägen. Vi kommer i dagsläget inte sända hela gudstjänster på nätet, men vi ser över möjligheterna beroende på hur läget ser ut framöver.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder:
• Vi kommer att ge information i samband med gudstjänsterna om vårt förhållningssätt.
• Våra mötesvärdar hälsar inte i hand och vi uppmanar alla gudstjänstbesökare att avstå handhälsning och kramar.
• Vi avstår i nuläget kyrkfika i anslutning till gudstjänsterna.
• Ingen personlig förbön med handpåläggning sker.
• Vi har utgångskollekt istället för att skicka omkring kollektbössor samt kollekt via Swish. Ge en gåva
• Vi uppmanar alla som uppvisar symptom, är sjuka, eller som varit i områden med mycket smitta att avstå från att besöka kyrkan.
• Vi uppmanar personer i riskgrupper att vara försiktiga. Tveka inte att kontakta oss för stöd. 

Generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids enligt 1177.se
• Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
• Begränsa besök hos äldre personer så långt det är möjligt.
• Personer över 70 år behöver få hjälp med att undvika kontakter med andra människor.
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
• Hosta och nys i armvecket.
• Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Rekommenderat personligt förhållningssätt:
• Vi uppmanar att hämta information från statliga myndigheter och följa de instruktioner som där ges. Folkhälsomyndigheten ger information, finns även på
• Om du själv uppvisar symptom ska du följa de instruktioner du får när du ringer 1177.
• Om du besökt områden med omfattande smitta uppmanas du stanna hemma från kyrkan två veckor efter hemkomst och såklart vara uppmärksam på egna symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Inkubationstiden för coronaviruset är 2-14 dagar enligt världshälsoorganisationen, WHO 

Lämna ett svar

 

LÄS BLOGGEN

från våra pastorer

LYSSNA

på våra gudstjänster

BLI MED

Engagera dig i församlingen

PROGRAM

för veckan och tid

LÄS ANKARET

vår församlingtidning

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans second hand

LP-STIFTELSEN

vår sociala verksamhet

HEMGRUPP

Närmare i en mindre grupp