Prata med barnen om kriget

Skapat: av Göran Olsson

Prata med barnen om kriget

För ungefär två år sedan skrev jag en liknande text som denna, då handlade det om att prata med våra barn om Covid, den pandemi som då hade fått fäste över vår värld. Det som händer nu, kriget i Ukraina, är på många sätt helt annorlunda, men i förhållningssättet och samtalet med våra barn, finns flera likheter. Flera stora organisationer har konkret information och goda råd om detta (ni hittar länkarna nedanför), och de är samstämmiga, såväl Röda Korset, BRIS, Krisinformation och Trygga barnen (intervju med Paulina Gunnardo i Dagen 220303) lyfter vikten av att lyssna på barnen och ta den oro de känner på allvar, att svara på deras frågor, men inte svara på mer än de frågar efter. Barnen kommer att nås av mycket information och även detta beskrivs som viktigt att prata om, varifrån kom informationen? Är den tillförlitlig? Ett bra sätt är att titta tillsammans med sina barn, på t ex Lilla Aktuellt, så är informationen anpassad för dem och som förälder/vuxen har du möjlighet att möta de frågor som väcks. 

BRIS lyfter också vikten av att skicka med hopp, och här har vi som kristna en ytterligare dimension, hoppet i Jesus! Vi kan läsa Bibeln tillsammans, en bok fylld av svåra situationer men där hoppet hela tiden finns och där sanningen segrar. Vi kan även be tillsammans. Be för folket i Ukraina, för alla som kämpar, för de som hjälper, för världens ledare, oavsett vilken sida de står i konflikten, Matt.5:44: ”älskar era fiende, och be för dem som förföljer er”. Vi kan även bidra aktivt, t ex genom att skänka pengar eller bidra till de insamlingar av material som det finns behov av, de gemensamma insatserna väcker hopp om en förändring som kan åstadkommas när vi hjälps åt.

I våra barngrupper kommer vi förhålla oss på samma sätt som beskrivits, lyssna, svara, ge hopp och, framför allt, be för fred! 

Camilla Allert, Barnrådet

BRIS: www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/angaende-kriget-i-ukraina/

Rädda barnen: www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

Krisinformation: www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn

Lämna ett svar

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning