Vad gör du när ingen annan ser?

Skapat: av Göran Olsson

Jag tror att det vi gör när ingen annan ser, påverkar hur vi beter oss när andra ser. Oavsett om det är bra eller dåliga saker vi gör i det fördolda, så får det konsekvenser på vårt beteende i det offentliga.

På samma sätt som en köl i det fördolda, under ytan, påverkar hur en segelbåt beter sig i det offentliga, ovanför ytan. Så påverkar det vi gör när ingen annan ser, vårt liv i det offentliga. En del säger att det speglar vår karaktär, jag påstår att det också handlar om vår tro, vår personliga nära relation till Gud. Därför att ingen människa kan på egen hand skapa en så bra karaktär, så bra köl på livets segelbåt, att de inte till slut går under. Vi behöver alla Gud.

En bra köl på vårt livs segelbåt, skapas i ensamhet, i det fördolda tillsammans med Gud. Endast då kommer vi att växa i vår tro, annars förblir vi enbart bryggseglare.

Jesus säger i Matteus 6:6 När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Jesus säger att det är viktigt att tillbringa tid med Gud i ensamhet, när ingen annan ser. Vi kan läsa att Jesus själv tog tid i ensamhet med Gud. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Lukas 5:16.

Har verkligen den tid jag tillbringar med Gud när ingen annan ser så stor betydelse i mitt liv? Fråga dig själv; Hur bra seglar en segelbåt utan köl? Inget vidare. Det sägs att en köl i en normal familjebåt brukar ha en kölvikt som motsvarar c:a 60% av båtens totalvikt. Om den procentsatsen kan relatera till vår personliga tid med Gud, vet jag inte, men det är en tankeställare.

Kölen på en modern segelbåt har minst två uppgifter. Dels att genom sin vikt/storlek motverka den sidoriktade kraft som uppstår när vinden pressar i seglet och på så sätt vill välta båten. Kölen minskar också båtens avdrift, det vill säga benägenheten att driva ur kurs.

På samma sätt behöver vi en rejäl köl på vår livs segelbåt för att vi inte slå runt när vinden tar tag i våra segel. Samt att kölen gör det lättare att hålla rätt kurs i våra liv och inte gå på grund.

En segelbåten består av tre viktiga delar. Det synliga – Själva båtkroppen, skrovet, ditt liv som du lagt i Jesu händer, Jesu Kristi kropp, församlingen. – Seglet, den helige Ande som ger oss kraft och för oss framåt. Och så kölen – det fördolda, det som inte syns, vår personliga relation till Gud. Det som sker när ingen annan ser.

Jag skulle vilja utmana oss alla, att under hösten 2019, bygga en bättre och tyngre köl på vår livs segelbåt. Vi behöver alla en rejäl köl.

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

Lämna ett svar

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning