Gudstjänst 2016-04-17

Skapat: av Göran Olsson

Gudstjänst den 17 april 2016

Predikan av Ulrik Josefsson – Gud, människan & sexualiteten

Ulrik Josefsson är en riktigt begåvad pedagog och pastor.
Han är gift, far till tre barn, utbildningsledare för ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi
(pastorsutbildningen inom Pingst, Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen)
Dessutom har han doktorerat i teologi.
 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning