Rödebykapellet, en mötesplats för troende och sökare

Sedan en tid tillbaka har verksamhet i det gamla pingstkapellet i Rödeby utvecklats, detta med avsikt att undersöka intresset för gemenskap med Guds ord i centrum.

Målgruppen har varit Rödebyborna.

Aktiviteterna skiljer sig lite från konventionell mötesverksamhet genom att deltagarna spelar en aktiv roll i utformningen av mötena. Vi bjuder in människor att delta aktivt på olika sätt. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept. Inte sällan kommer fler mötesbesökare än vi kan erbjuda sittplatser.

De flesta mötesbesökarna intar sina platser en timme före utsatt tid. Samlingarna är vanligtvis på torsdagar kl. 18.00 , ibland med gästande talare och/eller sångare. Många människor har fått möta Gud på olika sätt. Deras vittnesbörd i samhället lockar hela tiden nya åhörare.

Adressen är: Granitvägen 21, Rödeby

Hitta hit, klicka här

För mer information, ring eller maila till:
0455-555 40 eller
info@pingskyrkankarlskrona.se

Versamhetsansvariga:
Anders och Ethel Bertling
0455-921 33 eller 070-863 34 45
anders.bertling@telia.com