Anställda

 

Niclas Madestam
Pastor och föreståndare
niclas.madestam@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 073-387 61 01‬

 

Göran Olsson
Pastor och vice föreståndare
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 076-868 11 13

 

Pernilla

Pernilla Bergström Ungdomspastor
pernilla.bergstrom@pingstkyrkankarlskrona.se
Mobil 070-393 97 98

 

 

Carina HolmessonCarina Holmesson
Barnmusikledare
carina.holmesson@gmail.com

 

 

stina

Stina Olsson
Redovisningsekonom/Administratör
stina.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 0455-555 40

 

 

Tomas Jönsson
Föreståndare för LP-verksamheten
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se
mobil: 0709-566 567

 

Fredrik Åkesson
Butikschef – Second Hand
fredrik.akesson@pingstkyrkankarlskrona.se
Till butiken: 0455-20041