Anställda

 

Niclas Madestam
Pastor och föreståndare
niclas.madestam@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 073-387 61 01‬

 

 

Marcus Furingsten 
Verksamhetsledare – Stämjärnet
marcus.furingsten@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 073-522 46 64

 

 

Elin Mikmar
Administration & Kommunikation
elin.mikmar@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. exp. 0455-55540

 

 

Rebecca Ander
Verksamhetsansvarig för barn & familj
rebecca.ander@pingstkyrkankarlskrona.se 
Tel. ‭072-880 55 82‬

 

 

Clara Dukai
Ungdomsledare
clara.dukai@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. ‭073-261 12 39

 

 

Patrik Gullbing
Medarbetare med fokus tonår, unga vuxna, gudstjänst & ledarträning
patrik.gullbing@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 070-497 67 15

 

 

Mikael Severinsson
Vice Föreståndare, senior & omsorg
mikael.severinsson@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. 070-878 62 62

 

 

Erika Hanson
Butiksledare
erika.hanson@pingstkyrkankarlskrona.se
Till butiken: 0455-20041 

 

 

Hanna Linbro
Butiksledare – Föräldraledig
hanna.linbro@pingstkyrkankarlskrona.se 
Till butiken: 0455-20041 

 

 

Daniel Holmesson
Vikarierande Butiksledare
daniel.holmesson@pingstkarlskrona.se 
Till butiken: 0455-20041 

 

 

David Hansson
Socialpedagog
david.hansson@pingstkyrkankarlskrona.se 
mobil: 0709-566 567

 

 

Lennart Manneklint
Ekonomiassistent

lennart.manneklint@pingstkyrkankarlskrona.se
Tel. ‭076-495 67 03‬