Anställda

 

Niclas Madestam
Pastor & föreståndare
niclas.madestam@pingstkarlskrona.se
Tel. 073-387 61 01‬

 

 

Marcus Furingsten 
Pastor – Socialt & Verksamhetsledare  för vårt sociala center, Stämjärnet
marcus.furingsten@pingstkarlskrona.se
Tel. 073-522 46 64

 

 

Elin Mikmar
Administration & Kommunikation
elin.mikmar@pingstkarlskrona.se
Tel. exp. 0455-55540

 

 

Rebecca Ander
Pastor – Barn & Familj
rebecca.ander@pingstkarlskrona.se
Tel. ‭072-880 55 82‬

 

 

Clara Dukai
Ungdomsledare
clara.dukai@pingstkarlskrona.se
Tel. ‭073-261 12 39

 

 

Patrik Gullbing
Medarbetare – tonår, unga vuxna, gudstjänst & ledarträning
patrik.gullbing@pingstkarlskrona.se
Tel. 070-497 67 15

 

 

Stanley Karlman
Pastor – omsorg
stanley.karlman@pingstkarlskrona.se
Tel. 070-734 27 77

 

 

Erika Hanson
Butiksledare
erika.hanson@pingstkarlskrona.se
Till butiken: 0455-20041 

 

 

Hanna Linbro
Butiksledare
hanna.linbro@pingstkarlskrona.se
Till butiken: 0455-20041 

 

 

Daniel Holmesson
Butiksledare
daniel.holmesson@pingstkarlskrona.se 
Till butiken: 0455-20041 

 

 

David Hansson
Socialpedagog
david.hansson@pingstkarlskrona.se 
Tel: 0709-566 567

 

 

Lennart Manneklint
Ekonomiassistent

lennart.manneklint@pingstkarlskrona.se
Tel. ‭076-495 67 03‬