Ledarskap och organisation

Pingstförsamlingen i Karlskrona bygger sin tro och verksamhet på bibelns undervisning och är organiserad som en ideell förening där varje medlem har en röst. Församlingen är ansluten till trossamfundet Pingst fria församlingar i samverkan (pingst.se) som är en del av den världsvida pingströrelsen och den kristna kyrkan.

Vid administrationsmöte/församlingsmöte väljer församlingen en församlingsledning bestående av församlingstjänare, dels äldste/församlingsledare och diakoner/medhjälpare.
Dessa församlingstjänare har till uppgift att

 • Utforma församlingens vision
 • Leda församlingen mot den gemensamma visionen
 • Leda undervisning genom förkunnelse och bön
 • Ansvara för omsorg och annan församlingsvård
 • Leda gudstjänster och mötesverksamhet

Församlingstjänarkåren leds av församlingens föreståndare.

Ur församlingstjänarkåren väljer församlingen varje år en styrelse bestående av 7-9 personer som ansvarar för

 • Församlingens administration
 • Ekonomisk förvaltning och bokföring enligt lag och god bokföringssed
 • Förvaltning av fast egendom
 • Personaladministration

Församlingens styrelse leds av en ordförande.Församlingstjänarkåren och styrelsen delegerar en stor del av ansvaret för den dagliga verksamheten inom församlingens olika verksamhetsområden till verksamhetsråd, bl.a.

 • Missionsrådet med ansvar för församlingens internationella arbete
 • LP-rådet med fokus på församlingens omfattande arbete med rehabilitering av missbrukare
 • Barnarbetarrådet som ansvarar för omfattande aktiviteter för barn
 • Ungdomsrådet som ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter för ungdomar
 • Musikrådet som samordnar och koordinerar församlingens musikaktiviteter
 • Personalrådet som ansvarar för personalvård och personaladministration för församlingens anställda