Senior i Pingstkyrkan Karlskrona

Kort om vår seniorverksamhet

Att bli pensionär kan för många innebära blandade känslor. Samtidigt som man själv kan bestämma över sin tid, kan det också innebära ett utanförskap. Man är inte medräknad på samma sätt längre. Vi som kyrka vill att du ska känna dig medräknad hos oss.

Vi vill välkomna dig som är senior till våra Seniorsamlingar fyra gånger per termin. Det är en samling med olika innehåll som bildvisning, sång, musik och föredrag av olika personer. Vi umgås och dricker kaffe tillsammans. Varje vår ordnas också en utflykt med buss till olika resmål. Under december inbjuder vi dig till en gudstjänst på temat ”Minns du Julsången” som avslutas med en härlig jullunch på Café Ankaret.

Spelar du något instrument eller tycker om att sjunga, finns det en sånggrupp för dig som är senior. Den övar en gång i månaden och sjunger mycket på olika äldreboenden och andra möten och samlingar.

Det andliga samtalet är viktigt. En förmiddag i veckan samlas vi i andaktsrummet på Café Ankaret för att be och samtala.

För mer information, ring eller maila till:
0455-555 40 eller
info@pingskyrkankarlskrona.se

Länk till RPG i Karlskrona klicka här eller på bilden
RPG