Vi tror…

Pingstkyrkan i Karlskrona representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas ”pentekostal” teologi och praxis.  

Vi tror

  • att hela Bibeln är Guds ofelbara ord.
  • på en god Gud som är evig och skapare av hela universum. Gud uppenbarar sig i tre personer: Fadern, Sonen och Den helige Ande.
  • på Jesus, Guds son, som genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar vem Gud är och leder oss till Gud
  • på Den Helige Ande, hjälparen från Gud. Andens dop är en särskild erfarenhet som ger kraft att leva ett kristet liv.
  • att människan skapades god, men syndade av fri vilja och valde därmed bort gemenskapen med Gud.
  • att varje människa kan få en återupprättad, personlig relation med Gud genom frälsningen i Jesus Kristus.
  • att den troendes dop i vatten innebär en begravning av det gamla livet och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus. Dopet sker genom nedsänkning i vatten efter bekännelse av tro på Jesus Kristus. Genom dopet blir man medlem i församlingen.
  • att Jesus Kristus snart skall komma tillbaka för att hämta alla som har en personlig tro på honom till sig. Då ska han återupprätta nya himlar och en ny jord där ondskan för evigt är utplånad.

Not:
Vi anknyter naturligt till de klassiska trosbekännelserna som i trosamfundet Pingst fria församlingar i samverkan uttrycks så här:
Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.