Konfirmation för dig som går i 8:an

Funderar du på att konfirmera dig? 
Då är du välkommen till CC – Confirmation Challenge i Pingstkyrkan. Vi möts fredagar kl. 18.00 – 19.30 under hösten & våren. Några gånger kommer vi även mötas andra dagar då du får möjlighet bl.a. att ta del av församlingens gudstjänstliv, vårt sociala arbeta och det blir även en hajk under våren.

CC – Confirmation Challenge möts fredagar kl. 18.00-19.30
Höstterminen 2022 startar 9 sept.

Vi kommer att utgå från ett material som heter Vägens Folk. Vägens folk är ett konfirmationsmaterial med utgångspunkt i Bibeln och den kristna tron. Materialet fungera som ett verktyg för att utrusta unga för livet. Läs mer om materialet på: vagensfolk.se

Ansvarig för samlingarna är Joel Holmesson  

Samlingarna startar på hösten  och allt avslutas med en gudstjänst i slutet av maj. Schema för samtliga samlingar fås i början av terminen.

Anmälan till Joel Holmesson
Ungdomsledare
joel.holmesson@gmail.com 
Tel. 072-337 93 36