Konfirmation för dig som går i 8:an

Funderar du på att konfirmera dig? 
Då är du välkommen till CC – Confirmation Challenge i Pingstkyrkan. Vi möts fredagar kl. 18.00 – 19.30 under hösten & våren. Några gånger kommer vi även mötas andra dagar då du får möjlighet bl.a. att ta del av församlingens gudstjänstliv, vårt sociala arbeta och det blir även en hajk under våren.

CC – Confirmation Challenge möts fredagar kl. 18.00-19.30
Osäkert när Höstterminen 2021 startar

Vi kommer att utgå från ett material som heter Vägens Folk. Vägens folk är ett konfirmationsmaterial med utgångspunkt i Bibeln och den kristna tron. Materialet fungera som ett verktyg för att utrusta unga för livet. Läs mer om materialet på: vagensfolk.se

Ansvarig för samlingarna är Göran Olsson  

Samlingarna startar på hösten  och allt avslutas med en gudstjänst i slutet av maj. Schema för samtliga samlingar fås i början av terminen.

Anmälan till Göran Olsson.

Har du frågor, kontakta:
Göran Olsson/Pastor/ vice föreståndare – 076-868 11 13
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se