Musik

Sång och musik har under alla tider varit en viktig del av kyrkans uttryck och förekommer i varje gudstjänst och ofta i konserter och liknande sammanhang. De musikaliska uttrycken och formerna spänner över ett stort område, från klassisk musik och traditionella läsarsånger till gospel, jazz och musikal.

Planeringen av församlingens musikliv sköts av Musikrådet.
Några av de grupper eller aktiviteter som utgör stommen i församlingens musikliv är

  • Olika lovsångsteam
  • Second Voice
  • Gospelkör – By Mercy
  • Strängmusiken
  • Orkestern

och en stor mängd sångsolister och musiker

Du är välkommen att vara med och sjunga och musicera!

 

För mer information, ring eller maila till:
0455-555 40 eller
info@pingskyrkankarlskrona.se

Musikrådets ordförande
Michael Nilsson
070-922 44 55
michael.yngve.nilsson@gmail.com