Aktuella åtaganden:

Dessa projekt är vi med och stödjer:

 • Chulucanas, Peru, Sydamerika
  Bakgrund: Evangeliskt pionjärarbete som påbörjades för cirka 35 år sedan. Församlingen är i dag på cirka 2 000 medlemmar och har ett stort barnarbete. Sedan några år har ett handikapps- och rehabiliteringscenter startats. Kyrkans arbete har ett stort positivt inflytande i samhället. Funnits med i katastrofarbete.
  Arbetsuppgifter: Stödja den lokala församlingsledningen i ledarutveckling samt utveckling och ledning av daghem för handikappade barn.
 • San Antonio, Bolivia, Sydamerika
  Bakgrund/arbetsuppgifter: Familjen Anders och Ethel Berthling har sedan flera år tillbaka arbetat i San Antonio. Församling har startats. Ett internat har byggts upp som gör det möjligt för barn i otillgängliga byar runt San Antonio att få möjlighet till skolgång.
  Vi finns också med i den utveckling som församlingen står i.
 • Dhaka, Bangladesh, Asien
  Arbetsuppgifter: Vi stöder CDC (Christian Dicipleship Center) som förutom bibelskole- och ledarutbildning även har vuxen- och alfabetiseringskurser, slumskolor och mediaarbete. I mediaarbetet bidrar vi till lönen för Pinttu Hussein som är ansvarig.
  Familjen Ingmar och Linnea Bergström har under flera år arbetat på olika sätt i Bangladesh.
 • Izmail, Ukraina, Europa
  Vänförsamling i Izmail.
  Bakgrund: Församlingen i Karlskrona och Izmail har haft kontakt sedan i början av 1990-talet. Samarbetet har bestått i att ha besök i varandras församlingar och även i stöd till församlingen i Izmails egna hjälpverksamhet.
  Ca 1-2 gånger per år skickas hjälptransporter med främst kläder till Ukraina.
 • Arabvärlden, Mellanöstern

Övrig verksamhet:

 • ICBI
  ICBI samarbetar med samfund, kristna nätverk och missionsorganisationer för att hjälpa våra partners i andra länder att bygga upp en distansbibelskola. De bibellärare som används är landets egna, med naturliga kunskaper i språk och kultur och ett uppbyggt förtroende bland landets församlingar. Genom ljudkassetter, CD och mp3-liknande media förmedlas bibelkunskaperna vidare. Vi stödjer ekonomiskt detta arbete.
 • Pingstkyrkans Second Hand
  Var: Gullbernavägen 4
  Varje vecka bedrivs försäljning. Vinsten används bland annat till olika katastrofinsatser, sociala och humanitära insatser över vår jord och i Karlskrona.

”Tillsammans kan vi förändra”
Faddersystem som stödjer verksamheten på internatet i Bolivia.
Kontakta  Peter Hjälmberg för att delta i faddersystemet.