Välkommen att fira Gudstjänst i Pingstkyrkan

Varje söndag klockan 11.00

Kroppen behöver näring och träning för att hållas i form, själen behöver också sitt; social samvaro, läsning, värme och kärlek. Men vi har också ett andligt behov. De existentiella frågorna om livet, om tron och Gud behöver också mötas.

Människans andliga längtan tar sig många olika uttryck. I Sverige och övriga Skandinavien söker vi oss ofta ut i naturen. De storslagna vyerna eller de små detaljerna i en fjärils flykt får oss att tystna och ana. Finns det ändå något, kanske någon, som tänkt, som ville detta och ville mig och mitt liv?

Alla är välkomna

Varje söndag inbjuder därför Pingstkyrkan till gudstjänst. Det är öppna och offentliga samlingar där vi gemensamt söker andlig näring, tröst och kraft. Vi gör det med bibeln som verktyg och Jesus som tolkningsnyckel. Vi ber, sjunger och delar varandras liv.
Gudstjänsten varar cirka en timme och 15 minuter (något längre vid nattvard).

Kyrkkaffe

Efter varje gudstjänst öppnar Café Ankaret dörrarna. Där väntar kyrkkaffe, te eller saft och gemenskap. Där finns också möjlighet att prata med någon av våra pastorer eller någon ”vägledare”, en person som ingår i församlingens själavårdsarbete 

Träffpunkten

Är du ny i stan eller i kyrkan eller bara på besök? Gå till Träffpunkten i foajén så berättar vi mer om oss och bjuder på kaffe. För oss är du särskilt viktig.

Förbön 

I varje gudstjänst ges också tillfälle till förbön det vill säga bön för den som önskar det för eget eller andras behov. Man kan antingen skriva ner det man vill tacka eller be för eller själv gå till förbönsplatsen i avslutningen av gudstjänsten, där förberedda förebedjare finns tillgängliga.

För barnen

Varje gudstjänst inleds tillsammans med alla åldrar i cirka 15 minuter. Därefter får barnen tillfälle att gå till Söndagsskolan för åldersanpassade aktiviteter som pågår resten av gudstjänsten. Några gånger varje termin stannar dock barnen kvar och vi firar ”Gudstjänst för små och stora” – en specialgudstjänst på barnens villkor, men där vuxna också får något med sig hem.

Detta skrivet för att öppna upp och välkomna dig. Jesus påstår det oerhörda, närmast ogripbara, att det är så att det finns en mening, en god Gud.
Jag ser fram emot att möta dig på söndagarna i Pingstkyrkan.
Ulf Sundkvist
Pastor & föreståndare