Café Ankaret

Café Ankaret har endast öppet i samband med våra gudstjänster och eventuellt vid konserter. 

Vill du hyra Café Ankaret kontakta då vår expedition:
Tel. expedition 0455-555 40
E-post info@pingstkyrkankarlskrona.se