Hemgruppen – närmare varandra och närmare Gud?

I en hemgrupp så möts vi hemma hos varandra, pratar om livet över lite fika eller kanske lite kvällsmat, vi studerar Guds ord – och ber, med och för varandra. Idén är att varje människa ska få en möjlighet till en mindre gemenskap, där man blir sedd och uppmuntrad, men också kan se och uppmuntra varandra till ett levande kristet liv.

Hemgruppen – en grundsten i församlingskroppen

Ett annat ord som ibland används för hemgrupper, är ordet cellgrupp. Församlingen är Guds stora tanke och i Nya Testamentet ges bilden av församlingen som en kropp. Kroppens minsta byggsten är cellen. När cellen utvecklas och når en viss storlek så delar den på sig. På detta sätt växer hela kroppen. På samma sätt som människans kropp växer, förnyas och utvecklas genom celldelning vill också vi göra det. Detta för att varje ny människa som söker sig till oss ska finna en personlig gemenskap. 

Vårt motto är Vårda – Växa – Vinna

Ska Guds tanke om en växande Kristi kropp förverkligas, så måste vi flytta fokus från byggnader och verksamhet till relationer. Hemgruppen ska bidra till den enskilda personens andliga och sociala omsorg, men också till personlig och andlig utveckling. Vi vill inte stanna vid oss själva, vi vill vara en öppen och levande gemenskap. Guds ord måste synas och kännas i det vanliga livet. Kristen tro handlar om att bry sig om andra människor – at bjuda in till gemenskap – och sträcka ut en hand.

Hemgrupp något för dig?

Är du intresserad av att prova på? Våra hemgrupper är rätt olika både i storlek och inriktning, så det finns säkert en grupp som kan passa för dig. Kontakta Rolf eller Birgun, som leder hemgrupparbetet, så får du mer information. Eller du kan ladda ner vår lista med översikt över våra hemgrupper och kontaktpersoner för dessa: Ladda ner pdf.  

 

exp. 0455-555 40 eller
info@pingstkyrkankarlskrona.se