Hjälp i nöd!

Livet kan ibland rycka undan marken för oss. Vi tror på en god Gud som aldrig lämnar oss även om det kan kännas så ibland. När man hamnar i nödsituation kan det vara svårt att tänka klart och man gör klokt i att ta hjälp av andra.

Varje år lämnar vi in våra bilar på besiktning och de flesta arbetsplatser vill att deras personal gör en hälsoundersökning regelbundet. Det vi tyvärr ofta missar är att ta hand om vårt inre på samma sätt. Friskvård innebär inte att man aldrig får problem men man upptäcker saker i god tid och förhoppningsvis kan man genom förebyggande samtal vara bättre rustad när livet tar oväntade svängar.

Samtalshjälp 

Vi erbjuder dig samtal med erfarna själavårdare som vill lyssna till din berättelse och som du känna dig trygg med håller din berättelse inom strikt sekretess.

Som människor är vi sociala varelser och det ligger en stor styrka i att berätta hur man mår och känner innerst inne för någon annan. Får vi hjälpa dig? Genom att kontakta någon av våra pastorer eller förebedjare i samband med någon av våra gudstjänster eller ringa alternativt maila till oss, så hjälper vi dig vidare till en själavårdare.

Hjälp i bön

När vi går genom mörka tunnlar i våra liv känns det ibland svårt att själv formulera sin bön till Gud. Du kanske inte har en tro på Gud men ändå skulle vilja att vi bad för dig eller den situation som berör dig just nu.

Vi tror på en god Gud som har all makt i himlen och på jorden. Det finns inget som är omöjligt för honom. Vi tror på förlåtelsens makt och helandets kraft. Därför vill vi gärna be för dig och din situation. När du kontaktar oss med önskan om hjälp i bön så ber vi för det under en veckas tid i olika bönesamlingar. Du kan vara anonym.

Även om du inte skulle vara medlem i vår kyrka så vill vi hjälpa er.

Ring till oss eller maila ditt behov till:
0455-555 40
info@pingskyrkankarlskrona.se