Mission

En missionerande församling

Som en del av Pingstförsamlingens övergripande vision om att förmedla evangeliet om Jesus finns ett omfattande internationellt missionsarbete. Historiskt har ett fokus legat på Afrika, men de senaste decennierna så har även Latinamerika, Europa och Asien varit arbetsområde för våra missionärer och målområde för ekonomiskt/humanitärt stöd.

Missionsrådet samordnar arbetet och verkar för att realisera församlingens vision att genom lokala församlingar hjälpa människor i nöd, både fysiskt, själsligt och andligt. Det kan handla om allt från social hjälpverksamhet som syftar till att bygga förutsättningar för att människor ska klara sig på egen hand, kontinuerligt stöd till att dela tron på Gud, att Jesus blir en del av alla människors liv.

Ekonomiska förutsättningar för missionsarbetet ligger i dels insamlade medel och samarbete med partners, dels inkomster från Pingstkyrkans Second Hand, Pingstkyrkans secondhandbutik på Bergåsa. Dit kan alla som vill skänka saker till försäljning.

I missionsarbetet ingår även stöd till en församling i Izmail i Ukraina. Dit går regelbundet hjälpsändningar med material och ibland även pengar. En av hörnstenarna för detta arbete är Pingstkyrkans Second Hand.

Ansvarig för församlingens missionsråd är Rupert Lindén.

För mer information, ring eller maila till:
0455-555 40 eller
info@pingstkyrkankarlskrona.se 

Ordförande i missionsrådet:
Rupert Lindén
E-mail: rupert.linden@gmail.com 

 

SH annons