Rehabiliteringscentrum med LP

LP Karlskrona driver missbrukarvård sedan flera år, där många av kommunens missbrukare får hjälp både medicinskt och socialt. Resultatet har hittills varit mycket positivt. Alla missbrukare som vill prova en kristen livsstil är välkomna till LPs verksamhet. För att kunna driva det har LP fått hjälp av Karlskrona kommun, som ser arbetet som värdefullt. LP-verksamheten drivs med LP Riks som huvudman och Pingstförsamlingen i Karlskrona som lokal förankring.

 

 

Ekonomi

Ett av våra mål är att vi skall vara självfinansierade. Ekonomiska tillgångar har vi från bl.a Karlskrona kommun samt Studieförbundet Bilda samt inkomster för utförda arbeten. Vi har numera ett nära samarbete med Pingstkyrkans Second Hand. Tack vare detta kan vi uppfylla vår målsättning, att inte ligga församlingens ekonomi till last. Utgifterna är till största delen löner till personer med lönebidragsanställning samt omkostnader för driften.

Samarbetspartner

Så gott som dagligen har vi någon kontakt med andra institutioner i vår kommun. Ex. Försäkringskassan, Socialen, Alkohol- och drogsektionen, Arbetsförmedlingen, Frivården m fl. Vi har i och med detta skapat goda relationer och inte sällan är det vi som får vara en hjälpande hand. Även en del större företag i vår kommun vill samarbeta med oss.

Vårt mål

I den centrala målbeskrivningen som finns från LP Riks står det bl a att ”LP’s verksamhet skall hjälpa människor till ett nyktert och drogfritt liv. Att frälsning i Jesus skall vara det primära samt att bereda väg för människor till församlingsgemenskap efter avslutad behandling”.
Ovanstående är också det väsentliga för oss i Pingstkyrkans LP-Råd. Det är detta vi jobbar för.

PS: Du som har ett hjärta för vår LP-verksamhet är alltid välkommen till våra olika samlingar.


David Hansson
Socialpedagog – LP-verksamheten
mobil: 0709-566 567

Vi finns på Gullbernavägen 4.
Hitta till oss, klicka här