Vår vision

Pingstkyrkan Karlskrona MED JESUS I CENTRUM
En församling som vill förmedla och gestalta hela evangeliet

  • till hela människan

  • i hela världen

  • hela tiden

Under ett antal år har vi samlats kring en gemensam vision om att vara en församling med Jesus i Centrum som förmedlar och gestaltar hela evangeliet till hela människan, i hela världen, hela tiden. Jesus är samlingspunkten. Det är tron på honom, hans liv och vår erfarenhet av honom som för oss samman. Det är också Jesus som ger oss också ett ärende, en mission, att förmedla och gestalta evangeliet i hela dess mångfald.