Historia

Genom mycket bön under Guds Andes närvaro bröt väckelsen fram i Blekinge och Karlskrona i början av seklet. 

Den 17 januari 1920 samlades en liten grupp på sjutton personer i köket på kafé Central vid Stortorget i Karlskrona för att bilda en ny pingstförsamling. Dess första föreståndare var Birger Zettersten. Medlemmarna som grundade församlingen kom från olika kristna sammanhang och hade en gemensam längtan efter att bilda en församling som var öppen för den ”nygamla” bibliska sanningen om den Helige Ande, något som kännetecknade det som kom att kallas Pingströrelsen.

Den lilla församlingen växte stadigt i antal och kafélokalen räckte inte till för sammankomsterna. Efter att en lång period ha hyrt olika lokaler i staden så började man 1939 bygga en egen kyrka på Västra Köpmangatan. Att finansiera ett stort kyrkbygge mitt under krigstid krävde stora uppoffringar av medlemmarna, men i juni 1942 invigdes den nya kyrkan som fortfarande används för gudstjänster och samlingar. Pingstkyrkan är en av stadens största kyrkolokaler.

Pingstförsamlingen i Karlskrona har idag ca 670 medlemmar och bedriver en omfattande verksamhet som bl.a. innefattar:

  • Regelbundna gudstjänster i Pingstskyrkan, Västa Köpmangatan
  • En omfattande barn- och ungdomsverksamhet
  • Ett varierat sång- och musikliv
  • Ett omfattande biståndsarbete i fyra världsdelar med evangelisk och humanitär inriktning
  • LP-verksamheten, en framgångsrik rehabiliteringsverksamhet för missbrukare
  • En Second Hand butik, som varje år förmedlar stora summor till katastrofhjälp och liknande
  • Regelbundna samlingar i Rödeby och Kungsmarken.