Studiebesök

Vi erbjuder möjlighet för skolor, elever, grupper och enskilda att göra ett studiebesök i Pingstkyrkan.
Studiebesöket utformas tillsammans med dig och din grupp så att ni får ut mesta möjliga av ert besök.

Det kan dels ske på vardagar, men också i samband med en Gudstjänst under helgen.

För mer information eller bokning, kontakta
0455-555 40 eller
info@pingskyrkankarlskrona.se

Det går också att kontakta någon av våra anställda för direkt bokning

Elever och skolor vänder sig med fördel till:
Pernilla Bergström/Ungdomspastor: 
070-393 97 98, pernilla.bergstrom@pingstkyrkankarlskrona.se 
Göran Olsson/Vice föreståndare:  
076-868 11 13, goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se