Hjälp oss att förändra världen

‚Äì bli månadsgivare!

Vår församling vill ta uppgiften att förmedla och gestalta evangeliet på allvar. Till folket i Karlskrona och i hela världen.

Under våren fortsätter vi arbetet med att nå budgetmålet för våra insamlingar. Med ditt bidrag blir det möjligt.

BLI EN MÅNADSGIVARE!

DU SOM REDAN ÄR GIVARE – PRÄVA ATT GE LITE TILL!

Gud välsigne dig och tack för dina gåvor.

Tabellen nedan visar hur 300 personer genom ett kontinuerligt givande på månadsbasis når målet för insamlingar i kärnverksamheten ‚Äì församlings- och missionskassan (2 592 000 per år).