Pingstkyrkans styrelse

Val till styrelse har gjorts i Pingstförsamlingen i Karlskrona.
Följande personer ingår i styrelsen: (Valda för 2020)

ORDFÖRANDE: Göran Olsson 

VICE ORDFÖRANDE: Mattias Ekroth

LEDAMÖTER
Rupert Lindén ,Viktoria Eriksen, Kerstin Lundström, Björn Mikmar, Josef Redéen, Niclas Madestam 

Pingstkyrkans övergripande ansvariga ledning kallas församlingstjänarkår, i vilken styrelsen med specifikt ansvar för ekonomi och personal ingår.