Web: Policy

Regler för kommentarer på Pingstkyrkan Karlskronas hemsida

Välkommen att kommentera och länka vidare från vår hemsida! Vi ser fram emot att ta del av dina tankar och idéer. Varje inlägg bedöms separat innan det publiceras. Vi kan också i efterhand ta bort kommentarer som bryter mot våra regler. Den som bryter mot reglerna upprepade gånger kan bli avstängd, liksom den som använder en falsk profil.

För att hålla en trevlig och respektfull samtalston har vi vissa regler.

Vi tillåter inte:

  • Hot, trakasserier, mobbning och skvaller.
  • Rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska yttranden eller budskap.
  • Vi tillåter inte onödigt grovt eller stötande språk.
  • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
  • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
  • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Då du också har möjlighet att länka till bl.a. Facebook, så har Pingstkyrkan Karlskrona inget juridiskt för dina kommentarer. Du är alltid personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Detta gäller oavsett om det skrivs på vår hemsida eller inom din egna slutna krets av Facebookvänner.

Om du ser ett inlägg som bryter mot reglerna kan du göra oss uppmärksamma på det genom att maila oss.

Har du frågor, kontakta:
Göran Olsson/Informationsansvarig
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se