Pionjärarbete i Kungsmarken

Församlingen driver ett pionjärarbete i det invandrartäta området Kungsmarken.

Varannan lördag med undantag för sommaruppehåll har vi samlingar med deltagare från bl.a. Iran, Nigeria, Eritrea, Afghanistan, Sierra Leone och Sverige. 
Vi möts i Hyresgästföreningens lokal på Kungsmarksvägen 43.
Samlingarna präglas av bön, lovsång, gemenskap och undervisning. 
Några gånger under året har vi samlingar med en speciell utåtriktad satsning då vi bjuder på en variation av maträtter från olika länder. 
 
Ansvariga för verksamheten i Kungsmarken är Mikael & Yvonne Severinsson. 
 
Kontaktinfo: