Använd dina armar

Skapat: av Göran Olsson
Tagged With: , , ,

Förra veckan predikade jag omkring vilka yttre konsekvenser vår tro på Jesus får. Påverkar min kristna tro mitt liv, mitt handlande, mitt sätt att bemöta människor.¬†Det beslut du och jag tog en gång att följa Jesus, har det någon betydelse för hur vi lever våra liv? Påverkar det hur jag kör bil, hur jag är som make, som föräldrar, som arbetskamrat, som granne?¬†Responsen var påtaglig och därför fortsätter jag lite till här på bloggen.

Jag tror det är en viktig fråga att stanna upp omkring. Inte granska och bedöma hur andra kristna lever sina liv. Utan fundera över våra egna liv. Med Jesus på insidan, vilka konsekvenser får det i mitt liv, i min vardag?

Jag funderar på om den kristna tron i vårt land har blivit för bekväm. Det verkar som om det är lättare att be för sin sjuka granne i kyrkan eller i cellgruppen, än att faktiskt besöka sin sjuka granne. Det verkar lättare att gilla en bild eller status på facebook än att krama om någon som behöver tröst och uppmuntran. Även i kyrkans värld verkar vi hellre umgås via sociala media än att faktiskt mötas personligen. Och när vi möts personligen så har vi ändå våra smartphones i handen/väskan/fickan för att hålla oss uppdaterade och visa omvärlden var vi är och vad vi gör.

Bild10Jesus på insidan (Jesus inside). Låter du detta faktum påverka ditt liv, ditt handlande, ditt sätt att bemöta människor?¬†Hallå, kom igen! Låt dig påverkas! DU är utvald! ¬†Gud har utvalt sitt folk! Var och en som har Jesus på insidan har Gud utvalt att vara hans redskap för att nå en sårad värld. Vi är skapade för att förkroppsliga Kristus Jesus på den plats där vi bor. Våra armar är det enda Gud kan använda för att krama sina barn.¬†Gud har utvalt dig för att nå de människor som finns i din närhet. Dina grannar, arbetskamrater, släktingar och vänner.¬†Du är inte ensam, du behöver inte handla i egen kraft.

Josua 1:9 Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.

Göran Olsson/Pastor

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning