Ärkebiskopen: ”Det handlar bara om att tjäna!”

Skapat: av Ulf Sundkvist
Tagged With: , ,

Är uppdraget tungt att bära? Frågade jag när jag träffade ärkebiskopen under veckan som gick. Jag tänkte, han har ju inte bara 100000 körsångare i alla församlingarna, 10-tusentals konformander, alla präster, diakoner och närmare 6,7 miljoner medlemmar att hålla koll på. Uppdraget han bär har ju burits i generationer för honom. Väntar på svar och tänker. Det blir nog en lång utläggning. På väggen bakom oss hänger fredpistagaren och ärkebiskop Nathan Söderblom porträtterad. Också han verkar intresserad av svaret.

”Nja”, säger Anders Wejryd eftertänksamt, ”det handlar bara om att tjäna och göra så gott man kan”. Sedan ler han och låter mig förstå att tyngden är oändligt stor, men att kraften att bära den är större.

För mig var frågan viktig, men den blev bara en liten passus i det halvdagslånga samtalet mellan några pastorer från Pingströrelsen och Svenska kyrkans ledning. Ändå blev svaret en av delarna som dröjde kvar i mitt sinne. ”Det handlar bara om att tjäna.”

Vackert och stort på samma gång. Om en kyrkans man ser på sig själv som en enkel tjänare, då finns det hopp. Om en Ärkebiskop tänker så känner jag igen mig. Vi är kanske inte så olika i alla fall. I botten finns en tro på Jesus och en inställning till uppdraget där vi ser på oss själva som Ordets tjänare i dess enkla och genuina bemärkelse.

Ändå är vi så olika. Vi, en väckelserörelse uppburen av fria lokala församlingar som byggs av människor som själva valt att vara med. Svenska kyrkan en gammal folkkyrka som så sent som år 2000 skildes från staten, uppburen av människor som mer eller mindre fötts in i kyrkan, de allra flesta utan att själva välja det. Olika dop, olika gudstjänstformer, olika uppfattningar i ett antal frågor som verkligen skiljer oss åt.

Samtalet under dagen svepte över flera olika områden. Öppet, prestiglöst, bitvis spetsigt, men aldrig utan respekt. Dagen avslutades med en god middag, bön och lovsång.

Lite överraskad och samtidigt tacksam återvänder jag hem. I grunden fanns en samhörighet som dröjde kvar. ”Det handlar bara om att tjäna.”

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning