Årsmöte i Pingstkyrkan

Skapat: av Ulf Sundkvist
Tagged With: , ,

En gång varje år samlar vi ihop oss och tar ett övergripande tag om vad vi vill i Pingstkyrkan. Vi står på en övergripande vision om att vara en kyrka med Jesus i centrum, som förmedlar och gestaltar hela evangeliet, till hela människan, i hela värden, hela tiden. Utifrån den visionen formar vi sedan en plan för varje år och fogar till den en budget.

Allt detta kokar ner till frågan om vad vi tror. Först vad vi tror¬†om Gud, vad han¬†vill med våra liv och sedan vad vi tror att vi kan göra.

I år kommer hela årsmötet att handla just¬†om tro, så även denna blogg. Jag tänker att ‚Äùtron är grunden för det vi hoppas på‚Äù (Hebr. 11:1). Så här formulerades den med utgångpunkt från Nya testamentets texter bara några hundra år efter Jesus liv, död och uppståndelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den¬†Helige Ande
, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död
och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen
, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.¬†

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas
förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
(¬†Den apostoliska trosbekännelsen)

Så har kristna trott och bekänt genom historien och så tror faktiskt vi också. Jag med.

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning