Jesus är vår spegel

Skapat: av Ulf Sundkvist
Tagged With: , ,

En gång varje år samlas Pingstkyrkan i Karlskrona till Årsmöte, en offentlig Gudstjänst med en slags avstämning av året som gått i ett försök att också se framåt. Samlingen är viktig för oss. Vi vill vara kyrka. På riktigt. Vi tänker att det vi gör och det vi tror är livsavgörande, inte bara frälsningen för oss själva utan faktisk också oerhört betydelsefullt för vår stad.

Pingstkyrkan i Karlskrona identifierar sig väldigt starkt med Jesus. Vår slogan är mycket mer än en slogan. När vi säger att vi vill vara en församling ”Med Jesus i centrum” är det ett utryck för hur vi ser på livet. Vår spegel är Jesus. Det är i hans bild vi ser och förstår oss själva. Nu tror vi inte att vi är som Jesus, men i ljuset av hans bild blir livet lättare att leva. Tillsammans med honom behöver man heller inte frukta det värsta. Hans verk rör sig genom tiden och rummet, genom dödens rike in i evigheten, men också hela vägen fram till Karlskrona, till dig och till mig.

Och. Om Jesus är vårt centrum är evangeliet vårt ärende. Vi har en mission som också förklarar våra liv. Vi vill ”gestalta och förmedla hela evangeliet, till hela värden, hela tiden”. Anspråksfullt? Ja! Men samtidigt, enkelt och klart. Vi lever för en mission. Vi tror verkligen att Jesus är vägen, sanningen och livet. Inte bara vägen, inte bara sanningen, inte bara livet, utan alltihop samtidigt och tillsammans.

Söndagen den 18 januari samlas vi till vårt 95: e årsmöte. Häftigt. Snart 100 år alltså. Och det gör vi med tro på framtiden. Vi tror att det bästa ligger framför oss inte bara i tiden utan också i evigheten.

Vår förhoppning är att vår verksamhet och vår gemenskap ska också kan få betyda något för dig. Årsmötet inleds med en Gudstjänst, fortsätter med pizzabullar, verksamhetsplan, budget och samtal. Och för barnen blir det söndagsskola.

Varmt välkommen!

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

Not: Årsmötet är offentligt. Du får gärna komma och se hur vi tänker och tror.

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning