Att kasta sten

Skapat: av Göran Olsson

I helgen var det val till kommun, landsting och riksdag. Det blev maktskifte både i riksdag och i kommunen här i Karlskrona. Det går att säga mycket om valet och valutgången men det tänkte jag inte göra. Visst är det oroväckande tendenser vi kan se i vårt land. Vi bor i ett demokratiskt land, där varje röstberättigad människas röst är lika mycket värd. Det tycker jag är bra. Nästan 83% av alla som fick rösta gjorde det. Nu är det upp till våra politiker i riksdagen, landstinget och kommunen att hitta möjliga vägar till att leda vårt land.

Även fast valutgången är oroande finns det annat som oroar mig mer.
Det är tongångarna efter valet. Hur lätt det är att idiotförklara de som inte röstat som andra. Oavsett hur en person röstar så ändras inte dennes människovärde. Men jag ser oroande tendenser att människovärdet verkar devalveras på grund av vilket parti personen röstat på. Samtidigt som folk ropar ut: ”Vi är 87%, vi gillar olika” så uttrycker de sig nedvärderande om andra människor, vilket jag har svårt att få ihop. Och oron minskar inte när jag ser att även mina kristna vänner följer samma trend.

Jag personligen har gjort ett viktigare val, jag har valt att följa Jesus. Det valet står över alla andra val. Oavsett valutgång, oavsett tendenser i samhället och oavsett utvecklingen i vår värld så står jag fast vid mitt val, att följa Jesus. När det valet är gjort, finns det nämligen bara en väg att gå och följa Jesu exempel. Det innebär att möta alla människor med respekt och kärlek. Oavsett politisk tillhörighet, hudfärg, kön, ålder, åsikter, status, yrke, bakgrund etc.

När Jesus mötte tullindrivare, frossare, drinkare och prostituerade blev folket upprörda. Men Jesus bemötte deras kritik och visade oss alla en väg att gå.

Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Matt. 9:12–13

Jag är långt ifrån perfekt, jag misslyckas allt för ofta, men jag har gjort mitt val och det är det målet jag strävar emot. Du som har gjort samma val som jag, valet att följa Jesus. Jag skulle önska att vi tillsammans valde att möta alla människor som Jesus gjorde. Att människovärdet är oförändrat, oavsett om personen vi möter tycker som jag eller inte, oavsett partitillhörighet, oavsett bakgrund etc.

Om fler gjorde ett viktigare val, nämligen valet att följa Jesus fullt ut, skulle vårt samhälle bli bättre, kärleksfullare och ljusare, oavsett valutgången den gångna helgen.

Joh. 8:7 Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen.

/Göran Olsson, Pastor & Vice föreståndare

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning