Att lämna sina bördor

Skapat: av Göran Olsson
Tagged With:

Kan man lämna sina bördor i en dokumentförstörare? Jag tror faktiskt det.
Jag tror att vi ibland mår bra av att involvera vår fysiska kropp i vår tro. Olika handlingar i samband med till exempel en gudstjänst har betydelse. I barnvälsignelsen bär vi fram våra nyfödda barn, i dopet kliver vi ner i vattnet, när vi ber knäpper vi våra händer eller böjer knä, kroppen involveras i vår tro.

I söndags höll jag en kort predikan innan vi skulle fira nattvard där alla som tog emot nattvarden fick personlig förbön. Jag talade om olika bördor som vi har svårt att släppa, om små händelser som får stor makt över våra liv. Alla i gudstjänsten fick ett papper, där de hade möjlighet att skriva ner det som de brottades med. Sedan kunde de på väg fram mot nattvardsbordet stoppa sitt papper med sina bördor på i en dokumentförstörare.

Gång på gång kunde jag höra brummandet från dokumentförstöraren under nattvarden. En efter en gick de sakta fram för att lämna sina bördor, gamla och unga, några med välfyllda papper medan andras papper endast hade en liten prick. Oavsett hur pappret såg ut strimlades det sönder i dokumentförstöraren. Att skriva några ord på ett papper, resa sig upp ur bänken, gå stegen fram till dokumentförstöraren, stoppa pappret i maskinen, se och höra maskinen tugga i sig pappret, för att sedan ta del av brödet och vinet vid nattvardsbordet, involverar hela kroppen och alla våra sinnen. Att involvera kroppen i en sådan handling kan få stor betydelse för vår personliga tro.

Jesus kan befria oss från våra bördor oavsett om vi involverar kroppen eller inte, det räcker att med en lite tanke för att Jesus ska höra vår bön. Men för vår egen del är det ibland bra att involvera hela kroppen och alla våra sinnen.

Matteus 11:28
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Göran Olsson/Pastor

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning