Det blev en bok till sist

Skapat: av Ulf Sundkvist

Man ska nätverka nu för tiden. Inte bara digitalt utan också relationellt. Som om det vore något nytt föresten. Ingen människa är en öde ö. Alla har någon form av nätverk; familjen, släkten, vännerna, skolan eller arbetet och så vidare.

Själv är jag med i ett teologiskt nätverk. Ungefär ett dygn per halvår har jag under de senaste 10 åren tillbringat tillsammans jag med sju-åtta pingstpastorer. Till nätverket har vi också inbjudit några som doktorerat i teologi, någon lärare och ett par författare. Vi möts på en församlingsgård klockan tolv ena dagen till tolv dagen därpå. Fast vi inte träffas så ofta har det genom åren vuxit fram en tillit så stor att vi vågar röra också vi de allra djupaste skikten i tillvaron. Vi samtalar, beder och bryter tankar. Och så formulerar vi trons hemligheter.

Från början var nog inte tanken att vi skulle skriva för att publicera det vi tror utan mer hjälpa varandra att orientera oss i ett ganska rörigt teologiskt landskap. Men efterhand kom vi att inse behovet av att också vi, ganska vanliga pastorer, formulerade oss. Dessutom är det så att det i stort saknas teologi färgad av pingströrelsens specifika bidrag i Sverige. Ur samtalen formades texter som sakta men säkert växte fram.

Med resultatet i handen kan jag svårligen se var någon stans mina formuleringar skiner igenom. Jag vet inte längre. Texterna är inte mina utan våra och nu sedan de tryckts, först i en skriftserie och sedan denna sommar sammanställda och redigerade i en bok på närmare 400 sidor läsarens.

Med boken Trons hemlighet vill vi försöka ge vägledning till en rikare förståelse av den kristna trons innebörd och djup. När vi närmar oss några av de grundläggande ämnena i vår tro är det mot bakgrund av vår tids frågor. Vi vill ta dessa på allvar och försöka ge klara och överskådliga svar. Men framför allt vill vi locka till egen fördjupad läsning av Bibeln och därmed ett liv i Kristi efterföljd i bön, församlingsgemenskap och vardagsliv.
(ur förordet)

Måhända blir det inte en bestseller. Boken har dock haft stor betydelse för mig i min egen andliga vandring med Jesus och i förståelsen av den tro som bär upp hela mitt liv. Så jag tänker fortsätta nätverka, både med mina kollegor och vänner, men också med de jag ännu inte lärt känna. Jag tänker också fortsätta skriva alldeles oavsett om någon läser texterna.

Värme!

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

Ps. Vill du beställa ett ex? Mejla din adress så skickar jag boken! Ds

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning