Ekonomisk kris och öppna dörrar

Skapat: av Göran Olsson

Ekonomisk kris och öppna dörrar ‚Äì samtidigt

Å ena sidan står dörren på vid gavel för oss. Barnverksamheten går riktigt bra. Tonårsarbetet börjar hämta igen sig. Barnmusiken svämmar över och Secondhand går som tåget. Under de senaste två åren har fler människor funnit Jesus och låtit döpa sig än på många år. Dessutom, många människor med stora visioner för framtiden och under hösten, innerliga och närgångna Gudstjänster.

Å andra sidan. Stor ekonomisk kris. Café Ankaret lyckas inte hämta igen sitt underskott. Prognosen för 2013 är ett lika stort underskott som 2012 (ca 150 000‚Äì200 000 kr). Basverksamheten, den som till största delen drivs av friviliga gåvor och kollekter, går inte alls ihop. Fortsätter det som nu har vi ett underskott på en halv miljon vid årsskiftet.

Orsaken är att våra insamlingar ligger 25¬†000 per månad lägre än beräknat samt att större gåvor och sponsring också ligger under beräknad budget.

Därför föreslår församlingens ledning:

  • Att vi lägger ner Café Ankaret i nuvarande form i samband med årsskiftet och nyorienterar. Vi kan, trots beslutet i våras, inte motivera en fortsättning som tidigare. Förslaget beror också på att vi inte lyckats finna en långsiktig lösning på föreståndarfrågan då, nuvarande föreståndare pensioneras.
  • Att vi utöver den fina insats som gjorts i samband med offergången i början av oktober fortsätter kraftsamla för att minska underskottet (offergången gav drygt 100¬†000 kr!)
  • Att vi samlas till två extra församlingsmöten: Den 20/10 kl. 11.00 för information och beslut om Ankaret¬†(församlingen beslutade den 20/10 att lägga ned Café Ankaret¬†i samband med årsskiftet) och den 9/11 kl. 18.00 för samtal om långsiktiga mål, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

På söndag den 20/10 blir det därför en kortare Gudstjänst än vanligt så att vi får mer tid till församlingsmötet.

Basverksamheten, det vill säga våra böner, vårt arbete och våra gåvor är församlingens lok. Om loket förlorar kraft riskeras på lång sikt all övrig verksamhet. Vi vill inte sänka våra visioner med fokus på barn, ungdom och familj, Andlig vägledning och socialt arbete.

Nu ber vi dig som har ett hjärta för Pingstkyrkans arbete, särskilt dig som är medlem i församlingen; Var med och påverka! Var med och bidra! Tillsammans kan vi flytta bergen och förverkliga de visioner som Gud har gett oss.

Ulf Sundkvist ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Rupert Lindén
Pastor och föreståndare¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Styrelsens ordförande

tabell

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning