Ett spännande liv

Skapat: av Tomas Jönsson
Tagged With: ,

Det är spännande att arbeta med människor i deras liv. Det händer alltid något. Under ett år passerar det mellan 30-40 personer i verksamheten. Några är hos oss en kortare tid medan andra behöver längre tid. Det man kan se hos alla som kommer är att det händer hela tiden saker i människor. Hos några finns inte viljan och kraften att arbeta med sin personliga utveckling just nu. Det leder ofta till att de avslutar sin tid hos oss. För några kommer den spiral de börjat nedför att spinna allt fortare. Men hos andra och tack och lov de flesta blir det en resa som leder uppåt, ut ur ett liv av svårigheter och misslyckanden. Under våren har två personer som är hos oss bestämt sig för att låta döpa sig och bli medlemmar i församlingen. Det är ett beslut som kommer att hjälpa dem på många fler sätt än de nu kan ana. När de går till församlingens gudstjänster blir de välkomnade och upplever en inneslutande gemenskap. Den gemenskapen och det stöd som andra medsyskon i församlingen ger är något som kommer att bära dem i resten av deras liv. Där finns en plats där man är välkommen och efterlängtad. Där människor av alla de slag träffas och hjälper och stöder varandra i livets alla olika skeden. När man ser en gammal fängelsekund och en riksdagsledamot stå och hälsa välkommen och ta upp kollekt tillsammans förstår man att det är en gemenskap som är till för alla. Där finns plats för alla att utvecklas och att få ett spännande liv.

Tomas Jönsson
Föreståndare för LP-verksamheten
tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning