Evangelium enligt Lasse Åberg

Skapat: av Göran Olsson

Jag lyssnade nyligen på Lasse Åbergs vinterprat i P1. Idag är det lätt att lyssna på sånt man missat i efterhand, denna gång vi SR:s podarkiv. Han blandade humor och allvar från sitt liv, ett mycket trevligt program. Men det som berörde mig mest var nog att Lasse Åberg valde att sluta sitt program med en bön. Så här löd den:

Herre, Du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras, och att jag en dag ska vara gammal. Avhåll mig från den fatala tron, att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig från begäret att jag skall ordna upp alla människors angelägenheter. Gör mig tankfull men inte dyster, hjälpsam men inte beskäftig. Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer, ge mig vingar som för mig till saken! Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär. De tilltar och det känns alltmer frestande att älta bekymren. Jag vågar inte be om ett förbättrat minne men jag ber om växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet när mitt minne inte stämmer med andras. Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland. Låt mig få bli någorlunda angenäm, jag vill inte vara något helgon, somliga helgon är så svåra att leva med. Men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk. Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och att se talanger hos människor där man inte väntade sådant. Och käre Herre, gör mig vänlig, så att jag säger dem vad jag ser. Amen.

Det är en bön av en engelsk 1600-talsnunna i Wells Cathedral. Många reagerade när programmet sändes vid årsskiftet att Åberg valde att sluta sitt program med en bön. Själv är jag inte lika förvånad. Under Karlskrona Skärgårdsfest förra sommaren hade jag förmånen att lyssna på Lasse Åberg & Janne Schaffer i Hoglandspark. Åberg berättade lite anekdoter medan Schaffer spelade, med sig hade de en lite kör. Bland annat framförde de en sång från Åbergs senaste film ”The Stig Helmer Story”. 

Det finns en kraft vi ej förstår Som vill oss alla väl Vi prisar den i våran kår Och tar den till vår själ Vi prisar den i våran kår Och tar den till vår själ Den kraften kommer ifrån Gud Vårt universums kung Som kommer med ett kärleks bud Så höjd din röst och sjung Som kommer med ett kärleks bud Så höjd din röst och sjung Kom sjung en sång om kärleken En godhet utan gräns Kom gång på gång och omigen ser till vår existens Som gång på gång och omigen ser till vår existens Du furste av oändlighet Du känsla utav ljus Du mästare av evighet Kom fyll med frid vårt hus Du mästare av evighet Kom fyll med frid vårt hus

Både denna sång och sången ”En helgad stund” från filmen är skrivna av Lasse Åberg och Janne Schaffer. Ibland så möter man bönen och lovsången på oväntade ställen.

/Göran Olsson, Pastor & Vice föreståndare

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning