Extra församlingsmöte

Skapat: av Göran Olsson

Extra församlingsmöte på lördag den 9/11 kl. 18.00

Lägg allt åt sidan. Ta med dig familjen och ge din input! Du är viktig!

Å ena sidan står dörren på vid gavel för oss. Å andra sidan, stor ekonomisk kris.
Så skrev vi för några veckor sedan. Läs här

Efter det har vi fattat det drastiska beslutet att lägga ner Café Ankaret i nuvarande form och nyorientera. Sedan har vi summerat den ekomiska kraftsamling som gjorts med offergång etc. Totalt har vi samlat in över 330¬†tusen i oktober. Det gör att vi hämtat igen en del av det som släpar, men inte allt.

Vi står alltså inför mycket viktiga frågor inför framtiden. Fortsätter vi som nu måste vi antingen skära i personal och ytterligare verksamhet. Församlingens ledning kallar därför till ett extra församlingsmöte där vi med utgångpunkt från vår vision ska föra ett angeläget strategiskt samtal om framtiden. Vad vill vi? Vad tror vi? Vad vågar vi?

Din input i det samtalet är därför mycket viktigt?

Gör allt vad du kan för att komma själv och sprid gärna denna information vidare till andra

Vi ses på lördag!

Ulf Sundkvist¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rupert Lindén
Föreståndare¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Styrelsens ordförande

Se gärna tidigare brev: Klicka här

läs detta brev som pdf:¬†Angeläget möte om församlingens ekonomi och framtid den 9 nov

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning