Församlingsinformation

Skapat: av Göran Olsson

FÖRSAMLINGSINFORMATION:

Onsdagen den 22 november 2017

Arbetet med ny föreståndare

Rekryteringsgruppen har bearbetat ett antal namnförslag. Två av dessa, kontaktades av rekryteringsgruppen och är efter samtal inte längre aktuella. Eftersom några av de kvarvarande namnen var relativt okända för oss, beslöt vi att ta reda på mer omkring dessa namn. Det skedde bland annat genom att vi lyssnade på deras predikningar via nätet. Samtidigt bad vi att Gud skulle leda oss i den processen.

Vi upplevde inte att några av dessa namn ”lyste” extra starkt men det fanns två namn, som vi gav i uppdrag till Kåren att lyssna på och skaffa sig en uppfattning om, samtidigt som de bad om Guds ledning. Av hänsyn till personerna och vår process offentliggör vi inte deras namn.

Processen och samtalen fortsätter i rekryteringsgruppen och kåren.

Samtal förs också omkring hur kommande organisation skall se ut omkring de anställda. Vi försöker tänka utanför boxen. Fortsätt att be för dessa båda processer.

Regionledare Pingst-Ung Skåne/Blekinge

Från och med 1 januari kommer Pernilla Bergström att gå in som regionledare för Pingst-Ung i Skåne/Blekinge. Tjänsten är på 20% och innebär bl.a. att uppmuntra och stötta de anställda barn- och ungdomspastorer som finns i vår region. 20% är ungefär den tid som tidigare gick till att stödja och coacha våra kamratstödjare. 

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning