Frågor som öppnar eller stänger

Skapat: av admin

Jag har ett fantastiskt arbete. Varje arbetsdag börjar med att vi läser ett bibelord, samtalar och ber. Det är inte alla arbetsplatser som har det så. De är nog ganska få…

Några¬†av de bibelställen vi har läst denna vecka handlar om frågor. En fråga¬†som ställs är¬†när en förtvivlad pappa kommer till Jesus. Hans son är¬†attackerad av en¬†stum ande som slår¬†pojken¬†till marken och plågar honom svårt. Pappan frågar ”förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan”¬† Mark 9:22.

Om du kan? Lärjungarna hade försökt att bota¬†pojken men kunde inte, så jag kan förstå att¬†pappan ställer frågan till Jesus. Vid ett annat tillfälle är det en spetälsk man som säger ”Herre, vill du, så kan du göra mig ren” Matt 8:2.

Om du kan? Vill du? Två öppna frågor som ställs med förväntan och tro.

Vid andra tillfällen får Jesus också frågor, då med helt andra motiv. En del frågor ställs för att fälla och håna honom. ”Hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig¬†ner från korset” Matt 27:40. ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss” Luk 23:39.

Om du är Guds son?¬†Är inte du Messias? ¬†Anklagande frågor som ställs av både skriftlärda och åtminstone en av de som korsfästes med honom.

Den här veckan har jag mött¬†olika frågor själv, då har dessa bibelställen varit en stor hjälp för mig. Jag har sett att det finns frågor som antingen öppnar¬†eller stänger både¬†för människor och¬†för Gud.

På frågorna om du kan?, och vill du?, svarar Jesus så här: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror! och ”Jag vill! Bli ren.”

De anklagande frågorna möter istället Jesus ofta med tystnad.

Louise Sundkvist
Församlingsdiakon

 

 

 

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning