GDPR

Skapat: av Göran Olsson

Behandling av personuppgifter i Pingstförsamlingen i Karlskrona

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) gälla i hela Europa. Det är en lag som gäller hur företag och organisationer behandlar privatpersoners uppgifter. Vi har sett över våra rutiner i Pingstförsamlingen i Karlskrona och har tagit fram denna text som informerar om hur vi handskas med våra medlemmars och deltagares uppgifter.

Medlemmar i församlingen
Du blir medlem i församlingen genom bekännelse och dop eller flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du kommer ifrån.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) som församlingen är en del av.

Väljs eller avskiljs du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.Församlingen samverkar med Pingst FFS och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerad om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till Pingst FFS för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. Vill du inte ha information från Pingst, kontakta församlingens expedition.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg skickat till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang.

Deltagare i församlingens verksamheter
Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagare yngre än 18 år kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till studieförbundet Bilda och Pingst. Ditt namn och personnummer kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare. Därefter tas alla uppgifter bort. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang
Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till:

Pingstförsamlingen i Karlskrona – Org nr: 835000-0553
Västra Köpmansgatan 5
371 34  Karlskrona
0455-555 40
info@pingstkyrkankarlskrona.se

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning