Handlingar inför adminstrationsmöte 31 mars 2012

Skapat: av Göran Olsson

Här finns möjlighet att läsa och ladda ner olika handlingar som inför församlingens administrationsmöte
lördagen den 31 mars kl. 18.00

  • Handlingar
    (Dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning, balansräkning, revisionsberättelse)
 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning