”Jag tror alltså är jag”

Skapat: av Ulf Sundkvist
Tagged With: ,

Söndag morgon. Vaknar med dagens predikan. Fortsätter serien om tro. Långsamt har jag tänkt att vi ska vandra fram emot händelserna som ledde till att¬†tron samlades runt Fadern, Sonen och Anden. Något hade man lärt sig av Jesus i alla fall ‚Äì egentligen väldigt mycket ‚Äì centrum är alltid viktigare än gränserna.

Annars är det ett vanligt fel som ofta drabbar oss. Vi¬†blir mer intresserade av att hitta felen än det som är rätt och gott. Där tror jag faktiskt det moderna skolväsendet har skadad oss. Tesen ska alltid prövas, ifrågasättas. Ju hårdare ju bättre.

Det är¬†säkert fler än jag som hade lärare som i första hand räknade antal fel på våra prov i skolan. Själv kommer jag aldrig glömma en av mina lärare i engelska på gymnasiet. Diktamen och rättstavning var ämnet. Han läste. Vi skrev. Visste då och vet fortfarande att just rättstavning inte är min favoritgren direkt, men jag gjorde ändå mitt bästa.

Så kom resultatet. Först trodde jag att jag lyckats bra, men så insåg jag missräkningen. Han räknade inte rätt utan fel. Ju fler fel ju sämre resultat. Med rödaste rött stod mitt betyg. En etta. Inte ens godkänt utan riktigt ordentligt underkänt. Det sved till i hjärtat. Framför mig en uppförsbacke av ‚ÄùKebnekajseformat‚Äù. Men jag bestämde mig ändå. Jag kan bättre. Visserligen tog det tid, men det gick. Gick ut med godkänt betyg. En stark 3:a sa han med ett leende.

Kristen tro handlar inte om att söka fel. Inte heller handlar det i första hand om att opponera mot ondskan eller djävulen själv.¬†Tro handlar i första hand om att vända sig mot Jesus, att ta emot, att följa, att kapitulera inför Guds nåderika sanning. Fokus på centrum, inte på gränsen. Fokus på nåden inte på lagen. Fokus på Jesus inte på mig själv och min synd.

Eller för att travestera René Descartes. ‚ÄùJag tror alltså lever jag‚Äù.

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

René Descartes, fransk filosof som levde på 1500-talet, menade att människans existens berodde på hennes förmåga att tänka. Det ledde fram till hans; ‚Äùjag tänker alltså är jag‚Äù.

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning