Låt hjärtat va’ med

Skapat: av Göran Olsson

Glöm inte bort, glöm inte bort, att Låt hjärtat va med, glöm för all del inte de, är du fattig eller rik som ett troll, i dur som i moll glöm inte de, låt ditt hjärta va med, Låt hjärtat va med…

Så sjöng Sonya Hedenbratt för många, många år sedan. Hjärtat gör att vi upplever kärlek, känner oss älskade, upplever glädje, hopp, frid o lycka. Men hjärtat gör också att vi blir sårade, känner smärta, saknad, sorg, hat och ensamhet. 

Hjärtat har också med Gud att göra. Gud är kärlek. Gud älskar. Så älskade Gud världen… Joh. 3:16

En nyvunnen kärlek, både mänsklig kärlek och Gudomlig kärlek, präglar hela livet, allt som sker, vardag som helg, familj, arbete och fritid. Kanske är det inte så konstigt att det viktigaste budet i bibeln enligt Jesus handlar om hjärtat, om att älska Gud. 

Mark. 12:28-31
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”

Jag tror att detta är en av nycklarna i det kristna livet, att överlåta hela sitt hjärta till Gud. Så har det varit här i församling. När en grupp på sjutton personer älskade Gud med hela sitt hjärta. Kärleken till Gud drev dem att bilda en Pingstförsamling i Karlskrona för 98 år sedan, den 17 januari 1920.

Några år senare finansierade församlingens medlemmar ett stort kyrkbygge mitt under krigsåren, med invigning i juni 1942. Ett kyrkbygge som krävde stora uppoffringar av medlemmarna. Hur var det möjligt under krigsåren? Jo, det var möjligt för de hade överlåtit hela sitt hjärta till Gud.  

Församlingen har växt från 17 medlemmar till idag ca 670 medlemmar. Genom att överlåta sina hjärtan helt till Gud, har församlingen kunnat vara en levande Guds församling i Karlskrona, hjälpt människor över hela vår jord, bildat församlingar på avlägsna platser, byggt skolor, borrat brunnar… I Karlskrona har evangeliet predikats i gudstjänster, väckelsemöten, söndagsskolor, ungdomssamlingar, bibelstudier, andakter, Lp-verksamhet & Secondhand butik …  
Allt detta har varit möjligt för att män och kvinnor, unga som gamla, har älskat Gud med hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft.

För att Pingstförsamlingen i Karlskrona ska fortsätta vara en levande Guds församling, med Jesus i Centrum, behövs överlåtna hjärtan till Gud. Människor som älskar Jesus, som troget finns med i församlingen, som tjänar och arbetar i alla våra verksamheter, som troget offrar till församlingens verksamhet, som troget förmedlar hela evangeliet om Jesus.

Om vi som församling skall kunna möta de utmaningar som ligger framför, behöver vi alla överlåta våra hjärtan på nytt till Gud. Om vi gör det kommer vi nå vårt insamlingsmål för 2018, vi kommer få fler ledare till t.ex. söndagsskolan, fler volontärer till servicegrupper & Second Hand och vi kommer bli fler i våra gudstjänster o bönesamlingar. 
Så gör som Sonya Hedenbratt sjöng, Låt hjärtat va’ med. 

Älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

/Göran Olsson, Pastor & tf föreståndare

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning