När törsten möter källan

Skapat: av Ulf Sundkvist

Ett par gånger under sommaren har jag blivit extremt törstig. En gång i Budapest. Det var nästan 40 grader varmt i skuggan och alldeles vindstilla. Vi hade egentligen bara gått 5-600 meter när jag storknade. Vatten! Minns jag att jag tänkte. Jag måste bara får tag i vatten NU!

En annan gång var jag ute och joggade. Jag brukar faktiskt göra det nu och då, måste hålla mig i form. Denna gång med alldeles för lite vätska i kroppen. Jag blev bara så otroligt törstig att jag nästan inte kunde fortsätta. Väl hemma igen smakade vattnet i Hässlegården som det mest underbara en människa kan få.

När den verkliga törsten möter källan händer något befriande. Människan far väl, kropp och själ lyfter och anden får liv. Det är också den dröm som driver mig i det dagliga arbetet. Jag drömmer om en tid då vanliga mänskors andliga längtan kan få möta den källa av liv och nåd som finns i den kristna tron. Jag har sett att det fungerar. Det är en historiskt prövad tro och den bär.

Inför hösten har vi tänkt söka efter en del av det som utgör den kristna trons källsprång. Vi börjar med Ordet och fortsätter med bönen, tron, dopet, kyrkan, Anden. Det blir en spännande resa som vi inte gärna vill göra utan passagerare.

Du är varmt välkommen inte bara att besöka vår hemsida utan också att delta i våra Gudstjänster.

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning