Pingst ledarutveckling

Skapat: av Göran Olsson

Är du framtidens ledare? Vi tror det!

Hej!

Som församlingen vill vi erbjuda dig möjlighet att växa och utvecklas som ledare. Tillsammans med Pingst nationellt har vi jobbat fram ett koncept för ledarutveckling för alla sorters ledare i församlingen. Programmet löper över två år med en kursdag per termin samt interaktivitet mellan kursdagarna där vi också får slipas mot varandra. Som bonus kommer alla ledare från Karlskronaregionen får support och stöd under resan gång. Visionen är att nya ledare ska få möjlighet att pröva sina vingar, men också att gamla ledare ska få ny kraft och nya idéer

Kostnader: Församlingen står för kursavgiften i samarbete med Bilda. Du står för tiden och möjligen en mindre del av reskostnaden.

Mer info om upplägget¬†finns att hämta här.¬†Anmäl ditt intresse och val av spår så snart du vet om du vill och kan.

Nu ser vi fram emot dina frågor och din anmälan

Anmälan senast den 15 mars sker på följande sätt:
Mejla Paula Gullbing
¬†så får lösenord till Pingst: s webbportal där du anmäler aktuellt spår och kompletterande information. Bolla gärna dina funderingar om spår med oss (inriktningen utgör en tredjedel av utbildningen).

Varma hälsningar
Paula Gullbing – Lokal utbildningssamordnare
ageramera@gmail.com
073-767 24 76

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se
070-699 74 40

Göran Olsson
goran.olsson@pingstkyrkankarlskrona.se
076-868 11 13

Mer information finns också på Pingst: s hemsida: Klicka här

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning