Spegelneuroner

Skapat: av admin
Tagged With: , ,

Just nu läser jag en kurs i socialpsykologi. Det snurrar i huvudet av alla psykologiska termer och begrepp. Kognition, social interaktion, intentionalitet och¬†intersubjektivitet. Viktiga begrepp och nödvändig¬†kunskap när man läser¬†detta ämne. Intressant men svårt, speciellt¬†när en del av litteraturen är på engelska.

I¬†¬†hjärnan finns¬†olika samlingar med¬†nervceller som kallas spegelneuroner. Dessa aktiveras när man själv utför en handling, men de aktiveras också när man ser någon annan utföra en liknande handling. De aktiveras till och med när man hör ljud som förknippas med handlingen eller när man tänker på handlingen. Det är därför man kan känna smärta i sin egen kropp när man ser eller hör¬†någon berätta om¬†något otäckt eller smärtsamt. Vår¬†inlevelseförmåga är helt beroende av dessa spegelneuroner.

När¬†vi matar ett barn med sked är det svårt att låta bli att gapa. Detta beror också på att spegelneuronerna aktiveras. ¬†Det kan kännas ganska pinsamt och dumt att sitta och gapa och stänga munnen samtidigt med barnet. Vad vi kanske inte tänker på är att detta underlättar för barnet att äta d嬆barnet¬†också gapar när den ser att du gapar.

När man läser om hur kropp och själ fungerar blir man förundrad. Allt är så fiffigt uträknat. Att detta bara skulle vara ett resultat av slumpen som sedan har utvecklats genom evolution kan jag¬†bara inte tro på. ¬†Jag tror på en större intelligens, någon som ville och tänkte mig. En Gud som skapade¬†människan till sin avbild.

Du har skapat mina njurar, Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte dina tankar för mig, o Gud, hur stor är inte deras mångfald.¬† Ps 139: 13-17

Louise Sundkvist
louise.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning