Utmanande samtal

Skapat: av Ulf Sundkvist
Tagged With: ,

Tänkt dig ett gäng pastorer som gillar att dagligen bearbeta de gamla bibliska texterna, hur de kan tolkas och förklaras in i vår tid. Para sedan ihop dem med några doktorer i teologi, några lärare, ett par författare och någon skribent och du får ett spännande möte.

Uppdra sedan åt denna grupp att formulera något tillsammans och du har en utmaning som heter duga. Pastorer är sällan stöpta i samma form, åtminstone inte Pingstpastorer. Doktorerna vänder och vrider på orden, författarna tar till poesin när det bryter och bänder, medan skribenterna gör allt för att skära ner och göra tydligt.

Under de senaste 13 åren har haft förmånen att vara med i en sådan grupp. Först med uppgiften att tillsammans med några andra föreståndare i Pingst vaka över att teologin som skrivs under dessa möten ska funka i praktiken. Det vi skriver tillsammans måste vara begripligt och användbart. Men med åren också som en aktiv skribent och samtalspartner.

Under hela denna resa tillsammans med ett 15-20 tal andra har något hänt mod oss, med mig. Vi har kommit varandra nära. Olika spetskomptenser, exempelvis i judendom och förståelsen av bibeln utifrån våra judiska rötter, i kyrkans tidiga historia eller i 1900-talets väckelserörelser i synnerhet Pingströrelsen, konkurrerar inte. Det har de aldrig gjort, men på senare år har det blivit allt tydligare att våra olikheter kompletterar. Vi har blivit vänner, goda vänner.

Denna vecka fick jag återigen ett dygn tillsammans med dessa vänner. Jag är rik och jag är tacksam.

Ulf Sundkvist
ulf.sundkvist@pingstkyrkankarlskrona.se

 

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning