Vad skulle du svarat?

Skapat: av Göran Olsson
Tagged With: , , , ,

För någon dag sedan fick jag besök av tre ungdomar från Wämöskolan. Det sker några gånger per termin att elever som har ett arbete om olika kyrkor kommer på besök och ställer frågor omkring kyrkan och tron. I vanliga fall brukar de boka tid några dagar innan, men dessa tre dök upp under vår morgonsamling vid 8.30. De gick i årskurs åtta och jag valde denna gång att sätta oss i kyrksalen. Vi samtalade lite och de ställde ett antal frågor.

Vid de senaste besöken av elever har jag märkt att frågorna har skiftat i karaktär. Tidigare handlade de oftast om vad som skiljer oss från andra kyrkor, hur vi ser på sex före äktenskapet, homosexualitet, krigen i världen etc. Men på senare tid har frågorna varit av en mer personlig karaktär. Innan var jag mer beredd på vilka frågor som skulle komma och jag visst på ett ungefär vad jag skulle svara. Då frågorna nu istället är av en mer personlig karaktär är det inte alls lika lätt att förbereda sig.

Oavsett hur frågorna är formulerade är det lika spännande och utmanande att möta elever från olika skolor i olika åldrar och samtala om tro, kyrka, Gud och Jesus.
Vad skulle du ha svart på elevernas frågor jag fick i veckan? För att svara på deras frågor behöver man inte vara teologiskt kunnig, kunna kyrkohistoria eller kunna bibeln utantill. Det enda du behöver kunna, är att berätta om din personliga tro och vad den har fått betyda i ditt liv.

Frågorna finns här nedan. Läs dem och fundera på vad du skulle ha svart. Om du kan svara på några dessa frågor så är du bra förberedd för att kunna berätta om din tro för dina grannar, arbetskamrater, vänner, släktingar och andra som du möter i din vardag. Lycka till!

1. Hur länge har du varit med i denna frikyrka?
2. Har du varit med i någon annan kyrka förut?
3. Varför gick du med från början?
4. Vad betyder det för dig att ha den gemenskap som kyrkan ger?
5. Hur många medlemmar har kyrkan?
6. Har du dina flesta vänner inom kyrkan eller har du också vänner som inte är kyrkliga?
7. Vilken del av året tycker du är den bästa i kyrkan?
8. Vilka är dina bästa minnen som är förknippade med kyrkan?
9. Vid vilka tillfällen i livet har du upplevt att du har behövt kyrkan allra mest?
10. Kan du tänka dig ett liv utan din kyrka?
11. Hur fungerar kyrkan ekonomiskt?
12. Har du någon livsvisdom att säga till oss unga människor i Karlskrona

Göran Olsson
Pastor

 

SE

våra gudstjänster i efterhand

PRENUMERERA

på vårt församlingsutskick

GE EN GÅVA

till verksamheten

SECOND HAND

Pingstkyrkans Second Hand

LP-VERKSAMHETEN

vår sociala verksamhet

LÄS ANKARET

vår församlingtidning